Ik vergat me te melden bij de politierechtbank. Wat moet ik doen?

Ik vergat me te melden bij de politierechtbank. Wat moet ik doen?

Als een voor de politierechtbank opgeroepen persoon niet verschijnt, neemt de rechter het dossier bij verstek in behandeling. Met andere woorden, hij zal een oordeel vellen zonder rekening te houden met de argumenten die de persoon of zijn advocaat had kunnen aanvoeren als ze op de zitting voor hem waren verschenen.

Over het algemeen is een verstekvonnis dus minder gunstig voor de beklaagde.
Ook kan de rechter het vergeten om te verschijnen interpreteren als nalatigheid, nonchalance of zelfs minachting. Hij zal dan in de verleiding komen om strenger te zijn.

Wat moet je dan doen?

Het is mogelijk om beroep in te stellen dat oppositie wordt genoemd. Dit maakt het mogelijk om de zaak terug te brengen naar dezelfde rechter om zelf zijn argumenten te maken of via zijn advocaat om te proberen een beter oordeel te krijgen.

Hoe doe je dat in de praktijk?
Een advocaat gespecialiseerd in wegenverkeersrecht moet worden gevraagd om het beroep te behandelen. De advocaat zal dan contact opnemen met een gerechtsdeurwaarder voor de invoering van het hoger beroep en uw rechtsbijstandsverzekering voor de overname van de kosten en erelonen van het hoger beroep en de verdediging.
Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met een gerechtsdeurwaarder, maar wees voorzichtig dat hij het hoger beroep zal verzorgen, maar niet het verweer dat dan nog zelf moet worden gevoerd door op de zitting te verschijnen of door een advocaat in te schakelen.

Binnen welke termijn?

De termijn voor het instellen van verzet gaat in op het moment dat het vonnis wordt betekend, dat wil zeggen wanneer het door een gerechtsdeurwaarder aan de belanghebbende wordt gegeven.
Als de gerechtsdeurwaarder erin slaagt om hem over te dragen, is de termijn 15 dagen. Anders is de termijn 15 dagen vanaf de kennis van de betekening van het vonnis door de veroordeelde die zich wil verzetten. Bij gebreke van bewijs van deze kennis loopt de termijn tot de verjaring van de straf die bij verstek is uitgesproken.

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.

Séverine Vandekerkove