Ik ben een jaar geleden door de politierechter veroordeeld. Ik kreeg een nieuwe dagvaarding en tijdens de zitting heeft de rechter niet gezien dat ik al veroordeeld was. Is dit normaal?

Ik ben een jaar geleden door de politierechter veroordeeld. Ik kreeg een nieuwe dagvaarding en tijdens de zitting heeft de rechter niet gezien dat ik al veroordeeld was. Is dit normaal?

Bewijslast van recidive

Voor de politierechter die uitspraak doet in strafzaken, is de persoon of personen die worden beschuldigd van waar de misdrijven aan de ene kant. Aan de andere kant is er de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie. Ten slotte, indien van toepassing, waar de slachtoffers aanwezig zijn. Het is aan de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie, het parket of met andere woorden de plaatsvervangend officier van justitie, om de bewijslast van recidive te brengen. Dit zijn de regels van de rechten van de verdediging. Het is niet voldoende om te zeggen dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd. We moeten het nog kunnen bewijzen.

Als het openbaar ministerie vergeet de recidive te vermelden

Op dat moment komt het de verweerder ten goede. Hij zal dus niet zwaarder worden veroordeeld vanwege de recidive, maar veroordeeld alsof hij het feit of de feiten voor het eerst heeft begaan.

Als het openbaar ministerie de recidive niet bewijst

Het Hof van Cassatie deed op 10 mei 2022 een arrest waarbij de regels werden herroepen. Het Hof van Cassatie is een jurisdictie die nog kan oordelen na een beroep tegen een beslissing van de politierechtbank. Zo kan de rechtzoekende die het niet eens is met de uitspraak van de politierechter in strafzaken, in beroep gaan tegen de correctionele rechtbank. Als hij het nog steeds niet eens is met de beslissing en er zijn juridische problemen, dan kan hij in beroep gaan bij het Hof van Cassatie. Het Hof van Cassatie behandelt echter alleen rechtsvragen en geen feiten. In deze uitspraak van 10 mei 2022 heeft zij overwogen dat het openbaar ministerie geen bewijs heeft geleverd van de recidive. In dit geval had hij eenvoudigweg een niet-ondertekend afschrift overgelegd van het vonnis dat betrekking had op het vorige strafbare feit. Er werd niet vermeld hoe en aan wie het vonnis was betekend. Bovendien is in het strafregister geen melding gemaakt van dit vonnis.

Als je wilt, is het eerste contact met mij gratis. Zo blij je te kunnen helpen.