Verkeersongeval

Bent u betrokken geweest bij een verkeersongeval? In dit geval kunt u problemen hebben met uw verzekering, de persoon die verantwoordelijk is voor het ongeval kan te kwader trouw zijn, onverzekerd of u kunt voor de politierechter moeten verschijnen…

Ik help je verantwoordelijkheid te bepalen

Ik help je verantwoordelijkheid te bepalen

Bij een auto-ongeval waarbij meerdere voertuigen en personen betrokken zijn, is het moeilijk te bepalen wie waarvoor verantwoordelijk is.

Ik verzoek om rapporten van experts en contra-experts om de verantwoordelijkheid te bepalen.

Ik zal u helpen de verantwoordelijkheden vast te stellen en de schadevergoeding te berekenen waarop u recht hebt dankzij mijn netwerk van deskundigen en mijn ervaring.

Ik zorg ervoor dat de te ontvangen of te betalen vergoeding correct is

Ik zorg ervoor dat de te ontvangen of te betalen vergoeding correct is

Soms stellen verzekeringsmaatschappijen vergoedingen of schadevergoedingen voor die niet in overeenstemming zijn met de jurisprudentie.

Ik verzoek om deskundigenrapporten om het bedrag vast te stellen waar u recht op heeft of dat u moet betalen.

Dankzij mijn netwerk van deskundigen kan ik het bedrag van de schadevergoeding vaststellen overeenkomstig de jurisprudentie.

Ik geef een formele waarschuwing aan verzekeringsmaatschappijen die traag zijn met het vergoeden of het rekken van procedures.

Ik verdedig verkeersslachtoffers

Ik verdedig verkeersslachtoffers

Ik onderhandel met de verzekeringsmaatschappijen en de andere partij bij het ongeval om de schadevergoeding te krijgen waar u recht op heeft. Ik controleer of de verzekeringsmaatschappij u correct vergoedt.

Als de onderhandelingen mislukken, verdedig ik u voor de rechter om uw schadevergoeding te verkrijgen

Ik begeleid je naar de rechtbank

Ik begeleid je naar de rechtbank

Als u naar de rechtbank moet, zal ik u gedurende het hele proces begeleiden en uw mondelinge verdediging voorbereiden.

Que faire en cas de verkeersongeval

Het in der minne schikken van het ongeval rapport

In paniek vergeet je het snel in te vullen, of vul je het zelfs verkeerd in. Elke partij moet zijn of haar kant van het formulier invullen, zijn of haar versie van de feiten geven en het ten slotte ondertekenen.

Er moet een schets van het ongeluk worden gemaakt. Dit is van groot belang voor de verzekering: als er meningsverschillen tussen de partijen ontstaan, is het raadzaam dat elke partij zijn opmerkingen op de tekening vermeldt.

Als u kunt, neem dan foto’s van de plaats van het ongeval en de schade aan het voertuig. Dit zal uw versie van de feiten ondersteunen en de verzekeringsmaatschappij of de politierechter beter informeren indien nodig.

Bel de politie

Als de schade slechts materieel is, is het niet verplicht de politie te bellen. Als u echter geen overeenstemming kunt bereiken met de andere partij, is het sterk aan te raden de politie te bellen.

Het is verplicht de politie te bellen als

  • Mensen raken gewond;
  • Een stedelijke infrastructuur is beschadigd (verkeersbord, muur…).

Zelfs indien de politie tussenbeide komt, verdient het de voorkeur een minnelijke schikking in te stellen.

Neem contact op met de verzekeringsmaatschappij

Na uw ongeval is het noodzakelijk contact op te nemen met uw verzekeraar en uw verkeersongeval uit te leggen.

In het algemeen zal de verzekeraar u een vergoeding aanbieden. Voordat u de vergoeding aanvaardt, moet u het bedrag ervan controleren. Dit bedrag moet in overeenstemming zijn met de jurisprudentie.

Het in der minne schikken van het ongeval rapport
Bel de politie
Neem contact op met de verzekeringsmaatschappij