Snelheidsovertreding

Afhankelijk van de ernst van uw snelheidsovertreding, kunnen verschillende zaken…

Snelheidsovertreding met boete

Snelheidsovertreding met boete

Als u in België binnen een bepaalde limiet te hard hebt gereden of als u rechtstreeks door de politie bent aangehouden voor te hard rijden, kunt u een boete krijgen.

U ontvangt een brief met een voorstel tot betaling van de boete, met het bedrag en de betalingswijze naar gelang van de snelheidsovertreding.

In dat geval is het vaak beter de boete direct te betalen om te voorkomen dat u in België voor de politierechter moet verschijnen.

Boetes zijn over het algemeen verschuldigd naar gelang de snelheid:

 • Te hoge snelheid binnen de bebouwde kom, in zones met een snelheidsbeperking van 30 km/uur, rond scholen, woonwijken of op ontmoetingsplaatsen:
  • Snelheid tot 10 km/u boven de snelheidslimiet: 53 euro boete;
  • Snelheid van meer dan 10 km/u boven de toegestane snelheid: boete van 53 euro + 11 euro voor elke overschreden km/u.
 • Te hard rijden op andere wegen:
  • Snelheid tot 10 km/u boven de snelheidslimiet: 53 euro boete;
  • Meer dan 10 km/u te hard: 53 euro + 6 euro voor elke km/u die de maximumsnelheid overschreden wordt.
Ik leg de verschillende overtredingen uit, de straffen en help u ze aan te vechten

Ik leg de verschillende overtredingen uit, de straffen en help u ze aan te vechten

Als u een ernstige snelheidsovertreding begaat, krijgt u een dagvaarding pro justitia om voor de politierechtbank te verschijnen.

U moet zich dus verdedigen voor de politierechter. Als u niet op de hoorzitting verschijnt, zal de rechter geneigd zijn ervan uit te gaan dat u uw snelheidsovertreding niet serieus neemt. Hij zal u zwaarder straffen met een boete en een ontzegging van de rijbevoegdheid.

Er zijn verschillende gevallen waarin een snelheidsovertreding leidt tot een dagvaarding pro justitia om voor de politierechtbank te verschijnen:

 • Snelheidsovertredingen worden begaan in de bebouwde kom, op plaatsen waar 30 km per uur mag worden gereden, rond scholen, in woonwijken of op ontmoetingsplaatsen:
  • Meer dan 30 km/u te hard rijden boven de toegestane snelheid.
 • Te hard rijden op andere wegen:
  • Meer dan 40 km/u te hard rijden.
Wat riskeert u als u door Pro Justicia wordt aangehouden voor te hard rijden?

Wat riskeert u als u door Pro Justicia wordt aangehouden voor te hard rijden?

De politierechter kan u tot twee hoofdstraffen veroordelen:

 • Een boete van 80 tot 4.000 euro
 • Een ontzegging van de rijbevoegdheid van 8 dagen tot 5 jaar, met de mogelijkheid van…
  • de verplichting om het praktische en/of theoretische rijexamen over te doen,
  • en/of theoretische rijexamens,
  • en/of psychologische en medische tests.
Neem contact op met een advocaat

Neem contact op met een advocaat

U kunt uzelf verdedigen of een beroep doen op een advocaat die deskundig is op het gebied van verkeersrecht.

Met de hulp van een advocaat is het mogelijk gunstige maatregelen te verkrijgen of, indien de omstandigheden het toelaten, vrijspraak of strafvermindering.

Daarom is het nuttig een beroep te doen op een verkeersadvocaat om uw kansen in dit opzicht te vergroten.

Verdere informatie

Que faire en cas d'overtreding

Snel reageren

Wanneer u uw bekeuring, oproeping voor een politieverhoor of oproeping om voor de rechter te verschijnen ontvangt, moet u snel reageren om de termijn niet te overschrijden.

Het is soms moeilijk om de ernst van de overtreding te bepalen, ik geef u gratis uitleg tijdens een eerste consult online of per telefoon.

Om mijn boete aan te vechten of te betalen?

Afhankelijk van de ernst van de overtreding en de mogelijke sancties, kunt u besluiten de overtreding aan te vechten of de boete gewoon te betalen.

Het is soms moeilijk om de ernst van de overtreding te bepalen, ik zal u gratis uitleg geven tijdens een eerste consult online of per telefoon.

Neem contact op met een advocaat

Voor zwaardere overtredingen is het raadzaam u te laten bijstaan door een advocaat die u kan adviseren om de overtreding aan te vechten of u kan helpen om de straffen minder zwaar te maken.

Snel reageren
Om mijn boete aan te vechten of te betalen?
Neem contact op met een advocaat