Drinken en rijden

Tijdens een politiecontrole krijgt de bestuurder vaak eerst een ademtest met een alcoholmeter…

Hoe werkt een alcoholtest van de politie?

Hoe werkt een alcoholtest van de politie?

Tijdens een politiecontrole moet de bestuurder bij de ingang van de blaastest gedurende ten minste zeven seconden krachtig blazen. Een constant fluitend geluid geeft aan dat de ademhaling voldoende is. Vervolgens gaat een groen lampje branden om aan te geven dat het resultaat beschikbaar is.

De blaastest geeft de aanwezigheid van alcohol aan in de adem die de bestuurder uitademt. Het alcoholgehalte in het bloed wordt dan gemeten in mg per liter uitgeademde lucht.

In sommige gevallen zal een bloedonderzoek worden uitgevoerd. Met name wanneer de ademtest niet mogelijk is door de lichamelijke of psychische toestand van de bestuurder. De bloedtest maakt een nauwkeuriger bepaling van het alcoholgehalte in het bloed mogelijk. Het kan door de chauffeur worden aangevraagd.

Tijdens de bloed alcohol controle, kunt u:

  • Vraag om een kwartier voordat je je aan de test onderwerpt.
  • Vraag een tweede ademtest aan.
  • Als de resultaten van de twee ademtesten te verschillend zijn, vraag dan om een derde ademtest.
  • Vraag een bloedtest aan. De bloedtest geeft meer informatie over uw bloedalcoholgehalte en dus over uw rijden onder invloed van alcohol.
Mag je deze test weigeren?

Mag je deze test weigeren?

Wanneer de politie u vraagt om een bloed alcohol test te doen, kunt u niet weigeren.

Als u weigert, wordt u geacht in overtreding te zijn.

De waarschijnlijke straf is een onmiddellijke rijontzegging voor 15 dagen.

Er kan u een regeling van 700 euro worden aangeboden.

U kunt ook een dagvaarding pro justitia voor de politierechter krijgen. U wordt dan geconfronteerd met een extra boete van 1.100 tot 11.000 euro en een aanvullende ontzegging van de rijbevoegdheid.

Inzicht in de resultaten van de blaastest

Inzicht in de resultaten van de blaastest

Het resultaat van de blaastest is de letter S, A of P.

Veilig: Een S-resultaat geeft een veilig resultaat aan. Dit betekent dat het alcoholgehalte in het bloed van de bestuurder onder de wettelijke limiet ligt. De bestuurder wordt niet beboet of vervolgd voor de politierechter voor alcohol.

Alarm: Een A-resultaat betekent dat het waarschijnlijke niveau in het middelmatige bereik ligt.

  • 0,5 tot 0,8 mg alcohol per liter in het bloed,
  • of tussen 0,22 mg en 0,35 mg per liter uitgeademde lucht.

Positief: Een P-resultaat geeft aan dat het waarschijnlijke niveau aanzienlijk is en ernstig in termen van wettelijke sancties, u zult voor de politierechtbank moeten verschijnen.

  • Boven 0,8 mg alcohol per liter in het bloed,
  • of meer dan 0,35 mg per liter uitgeademde lucht.

Als het resultaat A of P is, zal een nauwkeurigere ademtest worden uitgevoerd om het precieze alcoholgehalte in het bloed te bepalen.

Neem contact op met een advocaat

Neem contact op met een advocaat

Ik kan u adviseren als u zeker wilt zijn van de nauwkeurigheid van de uitgevoerde BAC-meting.

Ik zal de risico’s, de gevolgen en de veroordelingen in verband met uw rijden onder invloed van alcohol uitleggen.

Ik zal je verdedigen in de politierechtbank en de beslissing van de rechter aan je uitleggen.

Verder gaan…

Que faire en cas d'overtreding

Snel reageren

Wanneer u uw bekeuring, oproeping voor een politieverhoor of oproeping om voor de rechter te verschijnen ontvangt, moet u snel reageren om de termijn niet te overschrijden.

Het is soms moeilijk om de ernst van de overtreding te bepalen, ik geef u gratis uitleg tijdens een eerste consult online of per telefoon.

Om mijn boete aan te vechten of te betalen?

Afhankelijk van de ernst van de overtreding en de mogelijke sancties, kunt u besluiten de overtreding aan te vechten of de boete gewoon te betalen.

Het is soms moeilijk om de ernst van de overtreding te bepalen, ik zal u gratis uitleg geven tijdens een eerste consult online of per telefoon.

Neem contact op met een advocaat

Voor zwaardere overtredingen is het raadzaam u te laten bijstaan door een advocaat die u kan adviseren om de overtreding aan te vechten of u kan helpen om de straffen minder zwaar te maken.

Snel reageren
Om mijn boete aan te vechten of te betalen?
Neem contact op met een advocaat