Doorrijden na aanrijding

U pleegt een vluchtmisdrijf als u de plaats van een verkeersongeval verlaat zonder de nodige vaststellingen te doen…

Wat is een hit-and-run volgens de wet?

Wat is een hit-and-run volgens de wet?

De wet vereist (artikel 33 van de Wegenverkeerspolitiewet) voor een hit-and-run dat de persoon weet dat hij, zijn dier of zijn voertuig de aanleiding of de oorzaak is, op een openbare plaats, van een verkeersongeval. Het individu vlucht dan om de nuttige bevindingen te vermijden.

De hit and run wordt gekenmerkt door twee aspecten:

Feitelijk: je verlaat de plaats van het verkeersongeval zonder de nuttige waarnemingen te doen.

Opzet: het morele element om in termen van strafrecht te spreken. U hebt de bedoeling om je te onttrekken aan de bevindingen die nuttig zijn voor het vaststellen van de waarheid over het verkeersongeval. Bovendien weet u dat u, uw voertuig of uw dier de oorzaak of de aanleiding van het ongeval bent.

Als u dus niet op de hoogte was van het ongeval, kunt u door de politierechter worden vrijgesproken. Uw verkeersadvocaat kan dit argument bijvoorbeeld aanvoeren samen met de omstandigheden die hij of zij aan de politierechter zal voorleggen. Soms kan uw advocaat zelfs getuigen vragen om uw standpunt te bevestigen.

U kunt een vluchtmisdrijf plegen zelfs als u niet schuldig bent van het ongeval

U kunt een vluchtmisdrijf plegen zelfs als u niet schuldig bent van het ongeval

Er kan sprake zijn van een vluchtmisdrijf , zelfs als u, uw voertuig of uw huisdier niet verantwoordelijk zijn voor het verkeersongeval. Het kan ook een vluchtmisdrijf zijn als u weggaat en later terugkeert naar de plaats van het ongeval.

Het is echter geen vluchtmisdrijf als je gewoon probeert weg te rennen. Dit is ook het geval wanneer de vlucht kan worden verklaard door de behoefte aan medische verzorging, gezondheidstoestanden, het feit dat uw contactgegevens op geldige wijze zijn doorgegeven aan de bij het verkeersongeval betrokken personen, enz.

Het is allemaal een kwestie van de omstandigheden en de argumenten die uw bekwame verkeersadvocaat zal aanvoeren om u te verdedigen voor de politierechtbank.

Wat zijn de straffen die de politierechter oplegt in geval van een vluchtmisdrijf?

Wat zijn de straffen die de politierechter oplegt in geval van een vluchtmisdrijf?

Vluchtmisdrijf wordt in België streng bestraft door de politierechter, omdat de wetgever van mening is dat het plegen van een vluchtmisdrijf getuigt van een bepaalde geestesgesteldheid die geen rekening houdt met anderen: bij een verkeersongeval wordt van alle betrokkenen verwacht dat zij zich bekommeren om de gevolgen van het ongeval, dat zij eventuele gewonden bijstaan en dat zij zo nodig hun verantwoordelijkheid nemen. Het ontvluchten van de plaats van het ongeval wordt daarom als zeer ernstig beschouwd en kan zelfs leiden tot gevangenisstraffen.

In het geval van een vluchtmisdrijf, kunnen de straffen opgelegd door de politierechter:

 • een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden,
 • een boete van tussen de 1.600 en 16.000 euro,
 • de verplichting om het theoretische en praktische rijexamen over te doen en psychologische en medische onderzoeken af te leggen.

Indien de bestuurder zijn rijbewijs minder dan 2 jaar in zijn bezit heeft:

 • een verplicht verlies van het recht om te rijden.

Als het ongeluk dat aan het vluchtmisdrijf voorafging, letsel of de dood veroorzaakte:

 • een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar,
 • en/of een boete van 3.200 tot 40.000 euro,
 • en/of een ontzegging van de rijbevoegdheid voor 3 maanden tot 5 jaar, of zelfs permanent.

In geval van recidive, d.w.z. indien u binnen 3 jaar reeds bent veroordeeld voor een vluchtmisdrijf in Brussel, Doornik, Brugge, Bergen, Luik of elders in België:

 • een gevangenisstraf van 1 maand tot 2 jaar,
 • een ontzegging van de rijbevoegdheid,
 • een mogelijke boete van 3.200 tot 40.000 euro.

In geval van recidive van het vluchtmisdrijf en indien het nieuwe ongeval dat aan het vluchtmisdrijf voorafging letsel of de dood veroorzaakte:

 • een gevangenisstraf van 1 maand tot 4 jaar,
 • en/of een boete van 6.400 tot 80.000 euro.

In geval van een derde of volgende overtreding:

 • een ontzegging van de rijbevoegdheid voor ten minste 9 maanden,
 • de verplichting om het theoretische en praktische rijexamen opnieuw af te leggen, alsmede de psychologische en medische keuring.
Contact met een advocaat opnemen

Contact met een advocaat opnemen

Indien u van een vluchtmisdrijf wordt beschuldigd, is het raadzaam u door een advocaat te laten bijstaan om u te adviseren de overtreding te betwisten of om u te helpen de straffen minder zwaar te maken.

Hij of zij zal de procedurele elementen van de zaak nagaan, om opschorting van de tenuitvoerlegging van een deel van het vonnis verzoeken en, zo nodig, om opschorting van de tenuitvoerlegging van het vonnis verzoeken.

Indien nodig kan hij de uitvoering van een alternatieve straf bekomen om de zwaarte van straffen zoals…

 • een werkstraf,
 • een proeftijd,
 • educatieve opleiding verzorgd door het Vias Instituut.

De advocaat die gewend is aan de politierechtbank zal dan de sterke punten van uw zaak met betrekking tot het verkeersrecht en de bijzonderheden van uw zaak naar voren kunnen brengen.

Que faire en cas d'overtreding

Snel reageren

Wanneer u uw bekeuring, oproeping voor een politieverhoor of oproeping om voor de rechter te verschijnen ontvangt, moet u snel reageren om de termijn niet te overschrijden.

Het is soms moeilijk om de ernst van de overtreding te bepalen, ik geef u gratis uitleg tijdens een eerste consult online of per telefoon.

Om mijn boete aan te vechten of te betalen?

Afhankelijk van de ernst van de overtreding en de mogelijke sancties, kunt u besluiten de overtreding aan te vechten of de boete gewoon te betalen.

Het is soms moeilijk om de ernst van de overtreding te bepalen, ik zal u gratis uitleg geven tijdens een eerste consult online of per telefoon.

Neem contact op met een advocaat

Voor zwaardere overtredingen is het raadzaam u te laten bijstaan door een advocaat die u kan adviseren om de overtreding aan te vechten of u kan helpen om de straffen minder zwaar te maken.

Snel reageren
Om mijn boete aan te vechten of te betalen?
Neem contact op met een advocaat